info@sunnyhillsoutdoors.com
gr | en
SUNNYHILLS EXPERIENCE
Sunnyhills Experience, Ελληνική ατομική επιχείρηση, έδρα Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, προσφέρει διάφορες υπηρεσίες ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται από τα Sunnyhills Experience. Κάνοντας μια κράτηση, ο πελάτης αποδέχεται αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, και εξ ονόματος της όλα τα μέλη της ομάδας που αναφέρεται στην κράτηση. 
 
 
Γενικά 
 
Όλες οι κρατήσεις πραγματοποιούνται μέσω των Sunnyhills Experience, ατομική επιχείρηση με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Μόνο όταν τα Sunnyhills Experience έχoυν λάβει μέρος ή την πλήρη εξόφληση του κόστους της υπηρεσίας από τον συμμετέχοντα, θα υπάρχει μια σύμβαση μεταξύ δύο συμβαλλόμενων. Η παρούσα σύμβαση είναι σύμφωνη με το ελληνική νομοθεσία. Τα Sunnyhills Experience διατηρούν το δικαίωμα να αρνηθούν οποιαδήποτε κράτηση. Δεν είναι επιτρεπτό να αλλάξετε ή να ακυρώσετε ή να προσθέσετε όρους για καμία δραστηριότητα χωρίς την έγγραφη άδεια των Sunnyhills Experience. Ο οδηγός όρος αναφέρεται στη θάλασσα, τη φύση, τη πόλη με όλο των εξοπλισμό δραστηριότητας, ποδήλατο, περπάτημα και συνοδοί - εκπαιδευτές. Οι οδηγοί μας είναι πιστοποιημένοι καθηγητές φυσικής αγωγής, γυμναστές - αρχηγοί των δραστηριοτήτων, δεν είναι ξεναγοί.
 
- Τα Sunnyhills Experience δεν μπορούν να εγγυηθούν τη διαθεσιμότητα για τις κρατήσεις που πραγματοποιούνται λιγότερο από 24 ώρες πριν την αναχώρηση της δραστηριότητας. Σε περιπτώσεις όπου εξοπλισμός ή προσωπική και φυσική ικανότητα είναι περιορισμένη για λόγους υγείας ή για διάφορους λόγους, τα Sunnyhills Experience διατηρούν το δικαίωμα να αρνηθούν τη συμμετοχή στη δραστηριότητα. Επιστροφή 100% θα δοθεί σε αυτές τις περιπτώσεις. 
 
 
Τι ευθύνες αποδέχομαι ως πελάτης;
 
- Οι πελάτες είναι υπεύθυνοι για να έχουν τη δική τους ατομική ασφάλιση για να τους βοηθήσουμε σε περίπτωση τραυματισμού ή θανάτου από ατύχημα ενώ φιλοξενούνται σε δραστηριότητες των Sunnyhills Experience.
 
- Τα Sunnyhills Experience δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για τραυματισμό ή θάνατο από ατύχημα για πελάτες που δεν έχουν συμβόλαιο για τέτοια ασφάλιση. Οι πελάτες είναι υπεύθυνοι για την επιλογή της δραστηριότητας με βάση τις ικανότητες τους, καταλληλότητα επιπέδου δυσκολίας και καλή κατάσταση ψυχικής και σωματικής υγείας. Να αναφέρουν οποιουσδήποτε φυσικούς, νοητικούς ή συναισθηματικούς περιορισμούς στα Sunnyhills Experience πριν από την αναχώρηση της δραστηριότητας. 
 
- Εάν κάνετε κράτηση για μια δραστηριότητα ή υπηρεσίες με τα Sunnyhills Experience για κάποιον άλλον εκτός από τον εαυτό σας, στη συνέχεια να γνωρίζει ότι έχετε κάνει επιλογές για ότι πρόσωπα όσον αφορά την φυσική ικανότητα, το επίπεδο ενδιαφέροντος,  τη τιμή και κράτηση, τις συνθήκες, τον τραυματισμό και θάνατο από ατύχημα, ασφαλιστήριο συμβόλαιο αγοράς ή την άρση της ζημίας και του θανάτου από ατύχημα. 
 
- Η άφιξη στη δραστηριότητα πρέπει να ξεκινά με τα κατάλληλα ρούχα , σεβόμενος την φύση και τους νόμους των περιοχών που επισκέπτονται, μετά από περιβαλλοντικές κατευθυντήριες γραμμές και κανονισμούς ενώ στη δραστηριότητα σύμφωνα με κατεύθυνση του αρμόδιου συνοδού. Σεβασμό των δικαιωμάτων των άλλων μελών της δραστηριότητας. 
 
- Οι πελάτες  πρέπει να αναγνωρίσουν και να συνειδητοποιήσουν τον κίνδυνο της συμμετοχής σε μια καθοδηγούμενη δραστηριότητα των Sunnyhills Experience και να αναλάβoυν πλήρως όλους τους κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων: σύγκρουσεις με πεζούς, οχήματα, άλλους αναβάτες ή σταθερή μετακίνηση αντικειμένων, την αμέλεια από άλλους αναβάτες και κινδύνους που προκύπτουν από πτώσεις και επιφάνειες οδοστρώματος, καθώς και την πιθανότητα τραυματισμού και/ή ψυχικό τραύμα, κακές καιρικές συνθήκες και καιρικά φαινόμενα καθώς και τραυματισμό απο κακή χρήση του εξοπλισμού απο τον πελάτη. Για όλα τα παραπάνω που αναφέραμε, τα Sunnyhills Experience δεν φέρουν καμία ευθύνη.
 
- Κάνοντας κράτηση μιας δραστηριότητας, οι πελάτες επιβεβαιώνουν ότι αυτοί: βρίσκονται σε καλή ιατρική κατάσταση, χωρίς προβλήματα υγείας, ικανούς να συμμετέχουν στη δραστηριότητα χωρίς κίνδυνο για τους άλλους ή τους εαυτούς τους.
 
- Καταλαβαίνουν ότι ο νόμος ορίζει ένα ποδήλατο ως ένα κινούμενο όχημα και συμφωνούν με όλους τους ακόλουθους νόμους κυκλοφορίας, πινακίδες, κανόνες και κανονισμούς. Να ακολουθούν τις οδηγίες ασφάλειας που παρουσιάζονται κατά την έναρξη της δραστηριότητας, η οποία περιλαμβάνει αποχή από τη χρήση κινητού τηλεφώνου, τη λήψη φωτογραφιών, ενώ διεξάγεται η δραστηριότητα.  
 
- Οι πελάτες έχουν την ευθύνη για τυχόν ζημιές που ενδέχεται να προκύψουν κατά την πραγματοποίηση της δραστηριότητας.  Κατανοούν και αποδέχονται ότι οποιαδήποτε ιατρικά έξοδα που μπορεί να προκύψουν έπειτα και κατά τη διάρκεια μιας δραστηριότητας των Sunnyhills Experience θα είναι δική τους ευθύνη. 
 
- Ως γονέας ή κηδεμόνας, παίρνετε την ευθύνη για τις ενέργειες του παιδιού σας κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας.
 
- Με την κράτηση για τα Sunnyhills Experience, οι πελάτες με το παρόν δεσμεύεστε, να αποζημιώσετε και συμφωνήσετε να κατέχετε αβλαβείς και τους υπαλλήλους των Sunnyhills Experience από οποιεσδήποτε απώλειες, έξοδα, ζημιές, αξιώσεις, απαιτήσεις, δικαιώματα και αιτίες της δράσης, ανεξαρτήτως του είδους ή φύσης που μπορεί να προκύψουν και που προκύπτουν από την ασθένεια, σωματικές βλάβες, θάνατο ή τυχόν άλλες ζημιές ή τραυματισμούς, δεν περιλαμβάνονται στο παρόν , που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια ή λόγω συμμετοχής σε μια δραστηριότητα των Sunnyhills Experience. 
 
- Το άτομο κατά την κράτηση σε μια δραστηριότητα στα Sunnyhills Experience θα πρέπει να έχει τη νόμιμη ηλικία, να έχει διαβάσει αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις και να τους καταλαβαίνει πλήρως. 
 
- Εάν ο πελάτης κάνει κράτηση για λογαριασμό άλλων συμμετεχόντων σε δραστηριότητα, να καταλάβουν αυτοί ότι δεσμεύονται πλήρως από τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
Back to top